Witamy na stronie Fundacji Promocji Nowej Huty!

Jesteśmy dobrymi ludźmi dla których Nowa Huta to nie tylko zwykła dzielnica,  a jej mieszkańcy to niezwykli ludzie! Promujemy, Kreujemy, walczymy ze stereotypami a co najważniejsze pomagamy potrzebującym dzieciom, osobom chorym oraz starszym. Chcesz do Nas dołączyć?

Dowiedz się więcej

PROJEKTY


Były wizje – są efekty! Niejeden z nas ma świetne pomysł, interesujące projekty, ciekawe  koncepty…
Jednak, by nabrały one rzeczywistego kształtu, trzeba zainwestować w ich realizację oraz uwierzyć w sukces.

Slider

IDEA


Fundacja Promocji Nowej Huty (wcześniej Fundacja Wspieranie, Kreowania i Promocji Nowej Huty) powstała w 2013 roku z inicjatywy niezależnych młodych osób, pochodzących z różnych nowohuckich środowisk.

Sebastian Adamczyk, Magda Jędrzejko i Marta Bielecka postanowili połączyć swoje pomysły i siły, by zmienić wizerunek pięciu nowohuckich dzielnic. Zaczynając od dzielnicy XIV – Czyżyny, przez dzielnicę XV – Mistrzejowice, XVI – Bieńczyce, XVII – Wzgórza Krzesławickie, aż po dzielnicę XVIII – Nową Hutę, Fundacja, współpracując z organizacjami III sektora, przy wsparciu przychylnych i życzliwych osób, inicjuje społeczno – kulturalne wydarzenia, tworząc centrum promocji Nowej Huty. Obecnie w pracę fundacji na stałe zaangażowanych jest ok. 10 osób oraz coraz szersze grono sympatyków i wolontariuszy.

„Budowa” przestrzeni, w której spotykają się różne organizacje społeczne, jest priorytetem dla działań na rzecz dobrego wizerunku Nowej Huty. Korzystając z ogromnego potencjału i wspólnych możliwości, fundacja tworzy miejsca do realizowania marzeń, takie jak Radio Nowa Huta. Powstają kolejne projekty, które angażują i integrują społeczność lokalną, a przede wszystkim wspieraj rozwój i promocję dzielnic nowohuckich.


O NasCztery zupełnie niezależne osoby: Sebastian Adamczyk , Magda Jędrzejko i Marta Bielecka postanowili połączyć swoje pomysły i siły, by zmienić wizerunek pięciu nowohuckich dzielnic. Zaczynając od dzielnicy XIV – Czyżyny, przez dzielnicę XV – Mistrzejowice, XVI – Bieńczyce, XVII – Wzgórza Krzesławickie, aż po dzielnicę XVIII – Nową Hutę, szerzą swoje inicjatywy społeczno – kulturowe. Wspierając i współpracując z organizacjami III sektora, przy pomocy przychylnych i życzliwych osób, tworzą centrum promocji Nowej Huty.

„Budowa” przestrzeni, gdzie zrzeszają się różne organizacje społeczne jest priorytetem dla działań na rzecz dobrego wizerunku Nowej Huty. Korzystając z potencjału i wspólnych możliwości powstają miejsca do zrealizowania marzeń takich jak Radio Nowa Huta. Otwarci na nowe wizje ludzi zaangażowanych w życie Nowej Huty, każdego dnia pracujemy nad tym, by się rozwijać i sprostać obecnym oczekiwaniom mieszkańców. Dążymy do doskonałości, za cel obieramy profesjonalne działania wspierające rozwój i promocję dzielnic nowohuckich.

?php echo $value->post_title; ?>

Sebastian Adamczyk
ktoś musi rządzić ( fundator i wiceprezes)

Sebastian – fundator i wiceprezes Fundacji. Lokalny patriota – Radny Nowej Huty.

?php echo $value->post_title; ?>

Mateusz Marchocki
żeby się zwiedzalo (koordynator projektu eNHa Trip)

Mateusz – członek zespołu Fundacji. Pilnuje tego, aby wycieczki po naszej dzielnicy dostarczały wielu wrażeń.

?php echo $value->post_title; ?>

Magda Jędrzejko
Magda - żeby wyglądało (strona wizualna i graficzna)

Magda –  w Fundacji pełni rolę Koordynatora Działu Wizualnego łącząc ze sobą dwie pasje: fotografię i Nową Hutę.

?php echo $value->post_title; ?>

Marta Bielecka
żeby było z kim (ludzie)

Marta – absolwentka kierunku „Zarządzanie”. Radna Nowej Huty. w Fundacji koordynatorka działu HR.

Misja

Wizja


Celem jest stworzenie NOWEJ Nowej Huty. Szerzenie patriotyzmu lokalnego, poprzez jednoczenie organizacji społeczno – kulturalnych, może być „kołem napędowym” prężnego rozwoju dzielnic. Potencjał jest, ale tylko wspólne działania umożliwią realizację założeń.

Nie oklaski są najważniejsze w podejmowanych działaniach czy małych

sukcesach, lecz spokój ducha po dobrze wypełnionej misji.

Szukać – pomysłów, szczęścia, spełnienia, spokoju, stabilizacji, harmonii, swojego miejsca, odpowiedzi, nadziei;

Tworzyć – wizerunek, przestrzeń, strefę, punkt, pozycję, lokalizację, dostęp;

Działać na rzecz – potrzebujących, biednych, wykluczonych społecznie, młodych, dojrzałych, seniorów, artystów, sportowców, robotników, przedsiębiorców, instytucji, szkół, przedszkoli, organizacji;

Inspirować do – samorealizacji, przemyśleń, tworzenia własnych pomysłów;

Realizować – przedsięwzięcia, projekty, eventy, imprezy, wydarzenia, szkolenia, konferencje, wyjazdy, spotkania, zabawy;

Mobilizować do – zmiany, pracy, rozwoju, poprawy, edukacji, świadomości, zaradności, aktywności, spotkań, pomocy;

Współpracować – razem, z innymi, samemu, niezależnie, bez uprzedzeń, w zgodzie z naturą;

Wymagać od innych, dając od siebie ! Bo wszystko nam wolno, ale nie wszystko nam przystoi.

Wizja Fundacji

„Wizja to nie wszystko, trzeba ją połączyć z działaniem. Nie wystarczy wpatrywać się w schody – musimy wspinać się po ich stopniach” ~Vaclav Havel

Każda dzielnica „z trudnościami”, dzięki aktywności i aktywizacji sił, ma zasoby do pokonania przeszkód, zarówno z perspektywy dorosłego, dziecka jak i młodzieży. Dając szanse na wspólne działanie i miejsce do realizacji założonych celów zawartych w statucie, tworzymy więcej – i możemy więcej. Wizja silnej, sprawnej i odpowiedzialnej organizacji napędza nas, by doskonalić się w każdej możliwej dziedzinie. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych, ale też wchodzimy im naprzeciw. Wieloma drogami zmierzamy do tego, by być rozpoznawalnym i cenionym partnerem do współpracy, poszerzamy grono odbiorców i sympatyków.

Wartości – „Wszystko, co robimy, ma znaczenie.” ~Orson Scott Card Znać przeszłość, rozumieć teraźniejszość, przewidywać przyszłość.

PARTNERZY AKCJI KOCHAM NOWĄ HUTĘ 2019

Slider

STRATEGICZNI PARTNERZY Z KTÓRYM WSPÓŁPRACUJEMY

http://www.krzyszton.legal/
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Zdjęcia z naszych akcji

previous arrownext arrow
Slider