WSPIERAJ

Masz rację – bez Ciebie też sobie poradzimy, ale na pewno będzie nam zdecydowanie trudniej…

Darowiznę na rzecz Fundacji Promocji Nowej Huty
można wpłacić na konto Fundacji:

Przelewy z POLSKI :56 2030 0045 1110 0000 0259 5690
Przelewy z zagranicy: PL5620300045111000000259 5690

z dopiskiem „DAROWIZNA na działalność statutową” .

W ramach obowiązującego prawa wpłatę można odliczyć od podatku.